Sute de amenzi aplicate de ITM Vâlcea

În luna martie 2021 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 114 controale, fiind dispuse 305 de măsuri de punere în conformitate cu…

În luna martie 2021 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat 114 controale, fiind dispuse 305 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi clauzele din contractului colectiv de muncă şi contractul individual de munca.  

Au fost aplicate 27 sancţiuni contravenţionale, din care 11 avertismente şi 16 amenzi în valoare de 356.800 lei .

În timpul controalelor au fost identificate 17 persoaneprimite la muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă. 

A fost depuse  7 contracte colective de muncă şi 1 act adiţional la CCM.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost :

– neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă 

– netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General               de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;

– neîntocmirea foilor colective de prezenţă; 

– nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control.

– neplata drepturilor salariale ;

– neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;

– neacordarea repausului săptămânal ;

– neplata orelor suplimentare ;

– neplata orelor de noapte;

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

​În luna martie 2021, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat  85 de controale, fiind dispuse 284 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 284 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în valoare de 19.500 lei şi 281 avertismente. În  luna martie 2021 au fost înregistrate  5 accidente de muncă, a căror urmare a fost incapacitate temporară de muncă.