Lansarea proiectului “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală în comuna Bujoreni”

Primăria comunei Bujoreni organizează o conferință de presă cu ocazia lansării proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală încomuna Bujoreni”, proiect cofinanţat…

Primăria comunei Bujoreni organizează o conferință de presă cu ocazia lansării proiectului „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală încomuna Bujoreni”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare va avea loc la Căminul Cultural Gura Văii din comuna Bujoreni, județul Vâlcea în data de 02.06.2021 orele 13.00.

Proiectul are o durată de 36 de luni, cu o valoare  totală eligibilă de 4.753.428,15 lei.

Obiectivul general al proiectului “Reducerea numărului de persoane aparținând comunității marginalizate din Comuna Bujoreni, aflate în riscde sărăcie si excluziune social”, prin implementarea de intervenții integrate de ocupare, educație, formare profesională, asistență socială și îmbunătățirea condițiilor de trai, pentru un numărde 252 persoane, pe o perioadă de 36 luni încontextul mecanismului DLRC. Prin obiectivul său general și cele specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014-2020 care urmărește dezvoltarea resurselor prin facilitarea accesului de servicii sociale a 252 persoane astfel: creșterea accesului la un sistem de educație pentru 40 de elevi din comunitate; integrarea persoanelor pe piața muncii prin formare profesională de calitate a 188 adulți participanți la cursuri de calificare, 12 persoane participante la cursul de inițiere „Competențe antreprenoriale” și 12 persoane participante la programe de ucenicie; stimularea ocupării prin crearea a 54 de locuri de muncă ca urmare a activității de consiliere si mediere; îmbunătățirea condițiilor de trai a 5 familii defavorizate din grupul țintă; acordarea de asistență juridică pentru 50 de persoane în vederea reglementării de acte. Prin intervențiile integrate pe care le promovează, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 5.2. (AP5, OT9, PI9vi, OS 5.2) care implică scoaterea din starea de sărăcie si excluziune socială a comunităților marginalizate din zona rurală cu o populație sub 20.000 locuitori corelat cu cerințele mecanismului DLRC, comunități pentru care au fost elaborate si aprobate Strategii de Dezvoltare Locală prin PNDR Axa LEADER.  

COMUNA BUJORENI Liderul de proiect – Manager de proiect doamna Alina-Elena GĂITĂNARU

PARTENERI:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GURA VĂII, COMUNA BUJORENI, JUDEȚUL VÂLCEA -Responsabil Proiect doamna Adriana TRUȘCĂ 

ASOCIAȚIA GODYRIS HOPE – Responsabil Proiectdoamna Raluca Maria TOMUȚA.

Data semnare contract de finanţare: 26.02.2021;

Data finalizării :31.12.2023;

Codul MySMIS140400

Manager de proiect: Alina Elena GĂITĂNARU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman

Editorul material: UAT BUJORENI MAI 2021

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României