68 de unităţi de învăţământ din Vâlcea nu au niciun sistem de pază

Elevii din 68 de unităţi de învăţământ (16,70%) dintre cele 407 ale judeţului Vâlcea nu…


Elevii din 68 de unităţi de învăţământ (16,70%) dintre cele 407 ale judeţului Vâlcea nu dispun de niciun fel de sistem de pază și protecție atunci când sunt la cursuri. De asemenea, alte 30 de unități școlare îndeplinesc doar una dintre cerinţele minime de securitate prevăzute de lege. Ba mai mult, o grădiniţă şi o şcoală primară din oraşul Bălceşti nu au nici măcar gard împrejmuitor. Situația a fost făcută publică în cadrul unei ședinte ce a avut loc la Prefectura Vâlcea, raportul fiind întocmit și prezentat de Poliţia Vâlcea.
“Se fac demersuri și eforturi ca și aceste școli să beneficieze de sisteme de securitate. Analizând datele de la IPJ Vâlcea, în ceea ce privește protecția unităților de învățământ, comparativ cu anul trecut se poate observa o ușoară evoluție a asigurării unităților de învățământ cu pază umană, precum și cu sisteme tehnice de supraveghere video” – spun autoritățile vâlcene.

Conform datelor IPJ Vâlcea, din punct de vedere al asigurării cu pază și dotării cu sisteme de supraveghere video, situația unităților de învățământ preuniversitar se prezintă astfel:

  • 1 (0,24%) unitate învățământ din mediul urban este asigurată exclusiv cu pază umană.
  • 257 (63,14%) din unitățile de învățământ preuniversitar sunt dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video. În mediul urban, procentul este de 17,19% (70), iar în cel rural de 45,94% (187).
  • 51 (12,53%) din unitățile de învățământ preuniversitar dispun atât de pază umană cât și de sisteme de supraveghere video, în mediul urban procentul este de 10,81% (44), iar în cel rural 1,71% (7).
  • 98 (24,07%) nu dispun nici de pază umană și nici de sisteme video. Procentul în mediul urban este de 6,14% (25) și în mediul rural de 17,93% (73). Dintre aceste unități, un nr. de 30 au totuși montat subistem de alarmă împotriva efracției, îndeplinind astfel una dintre cerințele minime de securitate prev. de art. 8 ind. 1 din Anexa 1 la HG nr. 301/2012 (respectiv control acces prin cartela sau pază, subsistem video și subsistem de alarmă – trebuie îndeplinite cumulativ).