“Tichet de sportiv” – acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de performanţă de către copii şi juniori

Proiectul de lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 a fost adoptat…

Proiectul de lege pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 a fost adoptat de Camera Deputaților, iar schimbările legislative prevăd introducerea ”tichetelor de sportiv”. Este vorba despre bonuri de valoare destinate exclusiv pentru acoperirea unor cheltuieli privind practicarea sportului de performanţă de către copii şi juniori. Tichetul de sportiv are valabilitate de un an de la data emiterii, însă tichetele de sportiv nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive. Actul normativ va fi aplicat de la 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului. Legea merge la promulgare.

„Copiii şi juniorii legitimaţi la cluburile sportive înfiinţate conform prezentei legi, care participă la competiţii sportive oficiale naţionale şi internaţionale beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma unor bonuri de valoare, denumite tichete de sportiv”, arată un amendament admis la proiectul de lege adoptat, azi, 26 octombrie 2022, de către deputaţi.

Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României şi sunt destinate achiziţiei de articole şi echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localităţi, suplimente nutritive sau recuperare medicală.

„Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele:

a) emitentul şi datele sale de identificare;

b) valoarea nominală a tichetului de sportiv;

c) spaţiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui şi a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;

d) interdicţia de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activităţii sportive;

e) seria şi numărul legitimaţiei de sportiv cu menţionarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat şi categoria de vârstă;

f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive şi ale Ministerului Sportului”, mai arată un amendament admis la propunerea legislativă.