Scade numărul de șomeri în județul Vâlcea

La sfârşitul lunii IULIE, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 2,99 %, în condițiile în care…

La sfârşitul lunii IULIE, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 2,99 %, în condițiile în care la începutul anului ajungea aproape la 3,5% (4.828 de persoane fără loc de muncă). Așadar, se înregistrează o scădere semnificativă, numărul total de şomeri la finele lunii IULIE 2023 fiind acum de 4159 șomeri, din care 2023 femei.

Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 1075 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3084 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2906 șomeri provin din mediul rural și 1253 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4159
< 25 ani672
între 25-29322
între 30-39526
între 40-49874
între 50-55952
peste 55 ani813

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi înevidenţele AJOFM Vâlcea 2778 (66,79%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1177 (28,30 %), iar 204 (4,91 %) au absolvit studii superioare. 

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 658 persoane foarte greu ocupabile, 1614 greu ocupabile, 1641 mediu ocupabile, iar 246 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.