FOTO. Așezare geto-dacică descoperită în Țara Loviștei, pe traseul autostrăzii Sibiu – Pitești

Pe unul dim loturile Autostrăzii Sibiu – Pitești care traversează zona Țara Loviștei (județul Vâlcea)…

Pe unul dim loturile Autostrăzii Sibiu – Pitești care traversează zona Țara Loviștei (județul Vâlcea) s-au descoperit vestigii importante cu relevanță deosebită la nivel național. Atât siturile arheologice deja cunoscute, cât și cele recent identificate (din zona Poiana) au surprins prin complexitatea și varietatea descoperirilor, care sunt importante nu doar prin materiale arheologice, ci și ca informații cu privire la modul de organizare și activitățile practicate de comunitățile umane din diferite perioade istorice.

“Urme de locuire în Tara Loviștei datează încă din epoca primitivă prin diferite descoperiri arheologice care au avut loc (topor din epoca pietrei, obiecte de ceramica la Mlăceni), dar în urma descărcărilor arheologice care se fac pentru Autostrada Sibiu- Pitești au fost descoperite noi dovezi de locuire pe aceste meleaguri încă din timpuri străvechi. Despre așezările geto-dacice de la Cepari și Rudeni ( jud. Arges) se știa, dar în zona Poiana (Clocotici) s-a descoperit o nouă urmă de așezare getică care datează de la sfârșitul epocii fierului, precum și mici ateliere meșteșugărești din secolele XVI-XVII” – spune, pe Facebook, Costel Buican, profesor la Liceul Brezoi.

Foto: Costel Buican – Facebook