Tribunalul Vâlcea, primul loc pe țară la eficiența activității judiciare de la nivelul tribunalelor 

COMUNICAT DE PRESĂ Conducerea Tribunalului Vâlcea le mulţumeşte tuturor judecătorilor acestei instanţe precum şi întregului personal de suport pentru…

COMUNICAT DE PRESĂ

Conducerea Tribunalului Vâlcea le mulţumeşte tuturor judecătorilor acestei instanţe precum şi întregului personal de suport pentru eforturile deosebite depuse în activitatea judiciară pe parcursul anului 2023, eforturi care au determinat situarea pe primul loc în ţară la nivelul tribunalelor sub aspectul indicatorilor de eficienţă stabiliţi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, deşi în prezent există doar 22 de posturi de judecător ocupate din 39 în schemă, iar numărul de dosare şi încărcătura pe judecător au crescut semnificativ, judecătorii instanţei au înţeles o dată în plus menirea lor constituţională de înfăptuire a unui act de justiţie de calitate într-un termen optim şi previzibil în interesul cetăţenilor şi au contribuit fiecare în parte, cu profesionalism şi dăruire pentru profesie, la situarea pe locul fruntaş la indicatorii de eficienţă corespunzători instanţelor de acest grad de jurisdicţie din ţară.

Doar cu titlu exemplificativ, deşi încărcătura pe judecător în cadrul instanţei a crescut de la 735,7 la 842,7 dosare, termenul mediu de redactare a hotărârilor judecătoreşti a scăzut de la 44,7 zile, la 17,1 zile.

Toate datele relevante din care reiese că la 4 indicatori de calitate activitatea a fost calificată foarte eficientă, iar la unul singur – eficientă  se regăsesc în raportul de bilanţ ce poate fi accesat pe Portalul instanţelor de judecatăsecţiunea Instanţa în cifre, aferentă Tribunalului Vâlcea (click aici pentru a citi).

De asemenea, mulţumim pentru colaborarea la standarde optime corpului avocaţilor, procurorilor, experţilor şi tuturor instituţiilor care au sprijinit activitatea administrativă a instanţei.

Conştientă fiind de necesitatea îmbunătăţirii şi mai accentuate pe viitor a activităţii sub toate aspectele, existând în continuare reglaje de efectuat, conducerea Tribunalului Vâlcea asigură societatea de întreaga determinare a judecătorilor şi a personaluluide suport în acest sens.

PREŞEDINTELE TRIBUNALUI VÂLCEA,

judecător Mihai Bogdan MATEESCU