Prohibiția la pescuit în 2024. Tot ce trebuie să știi!

Misterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit și anul acesta perioade și zone de…

Misterul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a stabilit și anul acesta perioade și zone de prohibiție pentru pescuit, în vederea protejării resurselor acvatice. Un ordin al Ministerului Agriculturii, apărut recent, detaliază interdicțiile pentru anul 2024, inclusiv perioadele generale și cele specifice pentru diverse habitate și specii de pești.

Pentru a proteja resursele acvatice și a permite reproducerea peștilor și altor viețuitoare din apele României, autoritățile stabilesc anual anumite perioade și zone în care pescuitul este interzis, cunoscute de către pescari sub denumirea de „prohibiție„. Ordinul MADR nr. 561/2023, ce se aplică deja, stabilește care sunt interdicțiile în 2024. Astfel, perioade de prohibiție generală sunt instituite pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/ sportiv şi familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale: în perioada 9 aprilie – 7 iunie în toate habitatele piscicole naturale (60 de zile), iar în perioada 24 aprilie – 7 iunie va fi interzis pescuitul la frontierele de stat (cu câteva excepții, timp de 45 de zile).

Pentru pescarii din zona noastră este relevantă această prevedere din ordinul Ministrului: “ lSe declară zone de protecție pentru resursele acvatice vii: (…) râul Olt aval baraj ACH Avrig, având coordonatele – latitudine 45.743333, longitudine 24.389500 – până la 200 m aval confluența cursului principal al Oltului cu brațul secundar, având coordonatele – latitudine 45.736774, longitudine 24.375538, pe ambele maluri” .
Așa-numitele ”zone de protecție pentru resursele acvatice vii” sunt supuse acelorași restricții, pe aproximativ 500 m în amonte și aval de structurile din albia minoră a cursurilor de apă.

Altă categorie de zone protejate este aceea de depunere a icrelor și este instituită pe lacurile de acumulare pentru energie electrică, unde este interzisă scăderea nivelului apei în perioadele de prohibiție.

Anumite sectoare ale râului Prut, Dunărea Veche și alte lacuri și canale sunt supuse și ele interdicției de pescuit (fie complet interzis sau sever restricționat), fiind încadrate ca zone de refacere biologică.

În plus, anumite specii precum știucașalăulbibanullipanulpăstrăvul și sturionii au perioade proprii de prohibiție, la care se adaugă perioadele de prohibiție pentru scrumbie și rizeafcă, stabilite pe sectoare diferite ale Dunării, variind între 10 și 15 zile în lunile aprilie și mai 2024.

De asemenea, ordinul conține reglementări cu referire la echipamentele de pescuit și la anumite situații cu caracter special:

  • interzice folosirea unor unelte de pescuit în anumite condiții și locuri;
  • capturile accidentale sau sub dimensiunile legale trebuie eliberate imediat în mediul natural.