Anunț public privind decizia etapei de încadrare

CRISTIAN CONSTANTIN ENE, în calitate de reprezentant al S.C. CRISMAD TEAM S.R.L., cu sediul în…


CRISTIAN CONSTANTIN ENE, în calitate de reprezentant al S.C. CRISMAD TEAM S.R.L., cu sediul în comuna Golești, sat Blidari, județul Vâlcea, titular al proiectului: „Construire: 1. Centru multifuncțional pentru recuperare fizică D + P + 2E + M; 2. Împrejmuire teren; 3. Ziduri de sprijin”, ce urmează a se desfășura în comuna Golești, sat Blidari, județul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivete care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.