FOTO. Iată cine sunt cei 120 de beneficiari ai locuințelor sociale din Ostroveni

Joi, 11 aprilie, primarul Mircia Gutău a înmânat altor 72 de familii cheile de acces în…

Joi, 11 aprilie, primarul Mircia Gutău a înmânat altor 72 de familii cheile de acces în apartamentele și garsonierele din blocurile 3, 4 și 5 ale ansamblului de locuințe sociale din Ostroveni Sud, după ce, la începutul săptămânii, alți 48 de chiriași intrau pentru prima dată în unitățile locative repartizate în blocurile 1 și 2. Selecția celor 120 de beneficiari s-a făcut după criteriile impuse de lege și adoptate la nivel local prin HCL nr. 392/2022, iar lista finală cu ordinea de prioritate a dosarelor depuse a fost aprobată de către toți consilierii locali prin HCL nr. 239/28 august 2023. Dosarele au fost analizate și prioritizate de Comisia Socială a Consiliului Local, aprobată prin HCL nr. 45/2021 și alcătuită din consilierii locali Preoteasa Radu Eduard (PNL) – președinte, Pîrvulescu Virgil (PNL), Gheorghiu Andrei-Florin (USR), Strîmbei Ionela Nicoleta (PNL) și Stan Narcisa Mihaela (PNL) – membri, iar ierarhizarea s-a făcut în urma analizării mai multor aspecte – situația locativă a solicitantului (chriaș sau tolerat în spațiu), suprafața locuibilă deținută (în mp/locatar) sau numărul de persoane în întreținere – punctându-se suplimentar situații precum existența unor performanțe școlare deosebite ale copiilor dinfamilie, pericolul unei evacuări imediate, vârsta titularilor sub 35 de ani, proveniența din casele de copii, gradul de handicap al titularului sau membrilor familiei acestuia, vechimea cererii solicitantului sau veniturile reduse.

Biroul de Presă