Panourile fotovoltaice instalate pe 11 clădiri publice din Râmnic au produs energie electrică de aproape 190.000 lei.

•În primele 5 luni ale anului proiecte • Prin proiecte cu finanțare europeană, 35 de…

În primele 5 luni ale anului proiectePrin proiecte cu finanțare europeană, 35 de blocuri, școli și imobile publice vor fi alimentate cu energie electrică din surse regenerabile

În primele cinci luni de la punerea în funcțiune, panourile fotovoltaice montate în oraș în baza unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) au produs o cantitate de energie electrică de aproape 190 MWh. Proiectul cu o valoare de 3,3 mil. lei (din care 2,6 mil. lei finanțare nerambursabilă europeană) a constat în instalarea de panouri fotovoltaice și echipamente adiacente pe 11 clădiri publice: sediul Direcției Economico-Financiare, sediul administrativ din strada General Magheru, Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice din Ostroveni, Colegiul Național <Alexandru Lahovari>, Liceul Tehnologic <General Magheru>, Școala Gimnazială Waldorf, Școala Gimnazială nr. 13 și grădinițele cu program prelungit Ostroveni, Ostroveni 2, Nord 1 și Nord 2. La tariful practicat de furnizorul de energie electrică, producția de până acum a acestor instalații solare are valoarea de aproximativ 190.000 lei, în condițiile în care sezonul de maximă expunere solară este abia la început.

Sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile vor fi implementate în Râmnicu Vâlcea și la imobilele eficientizate energetic prin proiecte în cadrul PNRR, respectiv 11 blocuri de locuințe, 10 imobile școlare și 3 clădiri publice, ale căror lucrări sunt în derulare la acest moment.

Detalii despre toate proiectele accesate de Primăria Municipiului sunt disponibile pe Harta proiectelor cu finanțare nerambursabilă la adresa ramnicuvalcea.finantariexterne.ro” – informează Primăria Râmnicu Vâlcea.