Proiecte de anvergură, în plină desfășurare la Pesceana

Din fonduri europene, guvernamentale și buget local, în comuna Pesceana sunt în desfășurate o serie…

Din fonduri europene, guvernamentale și buget local, în comuna Pesceana sunt în desfășurate o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea localității. Primarul Ion Vasile a avut în vedere utilizarea eficientă a resurselor pentru a maximiza impactul pozitiv asupra locuitorilor și infrastructurii locale. Astfel, în această perioadă, la Pesceana sunt în desfășurare următoarele proiecte: Construire și dotare Cămin Cultural; Înființare canalizare cu stație de epurare- 11 km; Modernizarea sistemului de iluminat public stradal cu telegestiune; Achiziționare tractor cu tocător pentru îndepărtarea vegetației de pe marginea drumurilor comunale și pentru deszăpezire; Înființare sistem de transport și distribuție a gazelor naturale; Construire Centru de Zi în comună pentru copiii aflați în situație de risc, separați de părinți; Asfaltarea și modernizarea DC 95, care face legătura între comunele Pesceana și Roești, din punctul La Pripor (bazinul de apă) până la La Releu; Continuarea întreținerii drumurilor forestiere și de tarla din comună; Continuarea intabulării gratuite a terenurilor pe sectoarele de pe raza comunei.