Proiectele de succes de la Mădulari, în ultimii patru ani

Mandatul 2020 – 2024 a fost unul plin de realizări pentru primarul comunei Mădulari, Daniel…

Mandatul 2020 – 2024 a fost unul plin de realizări pentru primarul comunei Mădulari, Daniel Ion Dimulescu. Cu un portofoliu bogat în realizări, cu multe proiecte reușite și altele care se implementează, cu evenimente şi multe motive de mândrie pentru locuitorii săi, edilul șef și-a ajutat comunitatea să meargă drumul cel bun către modernizare şi să se îndrepte către un nivel de dezvoltare cu adevărat european.

Proiecte aprobate, în curs de desfășurare:

 1. Înființare rețea de canalizare în satele Mădulari și Iacovile- 15.250.000 RON;
 2. Modernizarea și dotarea dispensarului comunal, inclusiv dotarea unor cabinete de consiliere școlară și consiliere socială- 1.200.000 RON;
 3. Înființare rețea de gaze naturale în parteneriat cu Comuna Șușani- 7.000.000 RON;
 4. Extindere alimentare cu apă în satele Dimulești și Beica la Deal- 1.200.000 RON;
 5. Proiect de canalizare pentru satele Bălșoara și Mamu (fonduri europene)- 12.000.000 RON;
 6. Proiect de renovare, modernizare și dotare a Școlii Gimnaziale Mădulari – 6.000.000 RON;
 7. Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Mădulari (fonduri europene):
  ​- Achiziție echipamente IT- laborator informatică, săli de clasă, cabinet și laborator multidisciplinar- 320.000 RON
  ​- Achiziție mobilier săli de curs, cabinet și laborator multidisciplinar- 290.000 RON
  ​- Achiziție echipamente sportive- 58.000 RON
  ​- Achiziție materiale didactice – 59.500 RON
 8. Instalare de stații electrice pentru reîncărcare auto (fonduri europene)- 850.000 RON;
 9. Proiect, în parteneriat cu Consiliul Județean Vâlcea, de dotare a Bibliotecii Comunei Mădulari cu echipamente IT în valoare de 20.000 de euro.

Proiecte finalizate 2020-2024

 • Achiziționare miniexcavator și retroexcavator (fonduri europene);
 • Înființare rețea de apă;
 • Refacere tronsoane de drum cu alunecări de teren în punctele (La Milu- sat Bălșoara, La Biserică- sat Dimulești);
 • Montare indicatoare rutiere;
 • Montare podețe de acces proprietăți;
 • Desfacere drumuri de tarla cu buldozerul (6 km) și curățarea vegetației excesive a acostamentelor drumurilor;
 • Modernizarea Centrului Comunei Mădulari;
 • Alocare fonduri către biserici;
 • Decolmatarea totală a pârâului Mamu;
 • Întreținerea drumurilor pietruite;
 • Asigurarea alarmării populației cu mijloace acustice;
 • Implementare program ,,Masă caldă” pentru copiii Școlii Gimnaziale Mădulari;
 • Excursii pentru copiii de la Școala Gimnazială Mădulari;
 • Achiziționarea de echipamente pentru copiii care sunt membri ai Clubului Sportiv Mădulari;
 • Introducere rețea Wi-Fi gratis la: Școala Bănțești, Școala Dimulești, Școala Hălești, Școala Bălșoara, Școala Gimnazială Mădulari, Căminul Cultural Mădulari ( fonduri europene);
 • Premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.