Deputatul Laurențiu Cazan despre proiectul de lege care vine în sprijinul categoriilor de persoane vulnerabile

Deputatul Laurențiu Cazan a anunțat că proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților pentru aprobarea…

Deputatul Laurențiu Cazan a anunțat că proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2023 are ca scop completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022. Acest proiect de lege vizează ajustarea și extinderea reglementărilor prevăzute inițial în OUG nr. 113/2022, asigurând astfel o implementare mai eficientă a măsurilor stipulate.

“Această ordonanță prevede măsuri necesare pentru implementarea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții în retehnologizarea IMM-urilor.

Totodată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 a fost modificată și completată, vizând sprijinul acordat categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, sprijin parțial finanțat din fonduri externe nerambursabile. Proiectul a fost adoptat cu 207 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 28 de abțineri.

Printre modificările aprobate se numără suplimentarea cheltuielilor ce pot fi decontate pe bază de cost unitar cu suma de 400.000 euro, echivalentul în lei. Aceste cheltuieli vor fi decontate din fonduri europene nerambursabile aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

De asemenea, bugetul măsurii temporare de sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile se stabilește la suma de 4 milioane de lei, finanțată din fonduri externe nerambursabile prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Sumele utilizate pentru serviciul de mandat poștal și utilizate de către beneficiarii sprijinului până la data expirării perioadei de valabilitate vor fi incluse în cererile de rambursare întocmite de unitatea de implementare din cadrul MIPE. Aceste cereri se depun la datele prevăzute în contractele, ordinele sau deciziile de finanțare la Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman (AM POCU), la Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AM POR) sau, după caz, la Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Cheltuielile incluse în cererile de rambursare vor fi cuprinse în declarațiile de cheltuieli întocmite de AM POCU, AM POR sau, după caz, AM POCA, și transmise Autorității de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, nu mai târziu de ultima declarație de cheltuieli aferentă anului contabil 2023-2024” – susține deputatul Laurențiu Cazan, Secretar General PNL Vâlcea.