Romcescu, un nume similar cu evoluția comunei Șirineasa

Cetățenii comunei Slătioara sunt cu adevărat norocoși să aibă la cârma localității familia Romcescu. Angajamentul…

Cetățenii comunei Slătioara sunt cu adevărat norocoși să aibă la cârma localității familia Romcescu. Angajamentul neclintit față de comunitate și experiența vastă în administrația publică au fost cruciale, de-a lungul timpului, pentru modernizarea și dezvoltarea localității. Sorin Romcescu cel care i-a pe înmânat soției sale frâiele localității pentru o scurtă perioadă, revine în fruntea Primăriei Slătioara după câștigarea alegerilor din data de 9 iunie și, cu siguranță, va conduce comuna cu același succes ca și până acum.

Proiectele pentru viitorul comunei Slătioara sunt următoarele:

✓ Extinderea sistemului de alimentare cu apă, pe o lungime de 5.784 m și extinderea rețelei de canalizare, pe o lungime de 6.677m.

✓ Depunere documentații pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor aferente sediului Primăriei Slătioara și al Grădiniței cu Program Normal Slătioara 

✓ Susținerea manifestărilor cultural-artistice și sportive, promovarea tradițiilor locale din comuna Slătioara

✓ Dotarea cu echipamente medicale a dispensarului uman Slătioara 

✓ Înființare piață agro-alimentară

✓ Achiziție microbuz școlar verde

✓ Implementare proiect acordare masă caldă pentru elevii Școlii Gimnaziale Slătioara

✓ Dezvoltarea turistică a comunei, prin sprijinirea locuitorilor de a depune proiecte, în vederea accesării de fonduri externe

✓ Amenajare centru civic sat Mogești, comuna Slătioara

✓ Realizare puncte de colectare selectivă a deșeurilor, în containere personalizate pentru fiecare fracție

✓ Dotarea cu echipamente informatice, în vederea îmbunătățirii serviciilor din cadrul Primăriei Slătioara 

✓ Extindere și modernizare sistem de iluminat public în zonele care nu au făcut obiectul proiectelor anterioare

✓ Înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru terenurile din Comuna Slătioara 

✓ Sprijin privind dezvoltarea infrastructurii de valorificare a produselor locale din comuna Slătioara

✓ Modernizare drumuri de acces terenuri agricole

✓ Înființare centru de recreere pentru persoane vârstnice.