Un nou proiect la Horezu: “Construire Locuințe colective D+P+3+4 Retras, after school, împrejmuire proprietate și parcaje”

Primarul orașului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae, anunță deschiderea procesului de consultare publică privind Proiect de…

Primarul orașului Horezu, domnul Sărdărescu Nicolae, anunță deschiderea procesului de consultare publică privind Proiect de hotărâre privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL “Construire Locuințe colective D+P+3+4 Retras, after school, împrejmuire proprietate și parcaje”.

Până la data de 05 august 2024, orele 14:00, persoanele fizice şi juridice interesate pot trimite în scris contestații, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, prin următoarele forme de comunicare; prin poştă la adresa: Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail : primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr 7 – persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 – 16:00.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la www.orasul-horezu.ro, Secțiunea „Ultimele noutăți” sau Secțiunea „Informații de interes public” – link-ul „Buletin informatic Legea 544/2001”, ori la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr.7, Birou Arhitect Sef – tel. 0250.860.190 , tel 0372919489.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.190, sau tel. 0744597482.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Plan Urbanistic Zonal ,, Construire Locuinte colective D+P+3+4 Retras, ,after school, imprejmuire proprietate si parcaje’’.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, www.orasul-horezu.ro, la Secțiunea „Ultimele noutăți”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 05 august 2024, orele 14,00.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0260.860.190 e-mail: primaria@orașul-horezu.ro, persoană de contact: dl. Draganescu Robert – Arhitect Sef -Primaria orasului Horezu.
La prezentul anunț, anexăm următoarele documente:
-Referat nr. 15256 din 05.07.2024 pentru adoptarea hotărârii privind aprobarea ,,PLAN URBANISTIC ZONAL ,,Construire Locuinte colective D+P+3+4 Retras, after school, imprejmuire proprietate si parcaje’’.
-Raport de specialitate nr. 15268/05.07.2024 la propunerea de aprobare Plan urbanistic Zonal,, Construire Locuinte colective D+P+3+4 Retras, after school, imprejmuire proprietate si parcaje’’, întocmit de catre Arhitect Șef , Draganescu Robert;
-Proiectul de hotărâre cu privire la aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL ,,Construire Locuinte colective D+P+3+4 Retras, ,after school, imprejmuire proprietate si parcaje’’.

PRIMAR,
SĂRDĂRESCU NICOLAE