PRIMĂRIA BUJORENI – ANUNȚ

     UAT Bujoreni anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului…

     UAT Bujoreni anunță elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic General (PUG) și Regulamentului Local de Urbanism (RLU) comuna Bujoreni, jud. Vâlcea, și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. 

    Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâlcea, localitatea Râmnucu Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6, în termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului.