ANUNȚ – Primăria Bujoreni

      U.A.T. Bujoreni, cu sediul în sat Olteni, strada Calea lui Traian, nr. 123, comuna Bujoreni,…

      U.A.T. Bujoreni, cu sediul în sat Olteni, strada Calea lui Traian, nr. 123, comuna Bujoreni, județul Vâlcea, C.I.F. 2541010, prin reprezentant legal Gîngu Gheorghe, primar, aduce la cunoștința publicului interesat că pentru prima versiune a P.U.G. și RLU Bujoreni decizia etapei de încadrare din procedura de reglementare, conform H.G. nr. 076/2004, este cea de adaptare a planului fără aviz de mediu. 

      Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea. 

BIROUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI BUJORENI