“FII AVOCAT ÎN ŞCOALA TA!” – Un proiect al Baroului Vâlcea

Proiect de responsabilitate socială implementat de Uniunea Barourilor din România şi Baroul Vâlcea “Dacă vom investi…

Proiect de responsabilitate socială implementat de Uniunea Barourilor din România şi Baroul Vâlcea

“Dacă vom investi în cultura juridică, în 20-30 de ani vom avea soluţia la problemele actuale. Ridicarea nivelului de cultură juridică şi statală a cetăţeanului  este singura soluţie pentru a determina echilibrul dintre cele trei puteri  în stat”.

Prof. Univ. Dr. Av. Traian Briciu

In perioada 15 martie-15 iunie 2022, Baroul Vâlcea inparteneriat instituţional cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea derulează proiectul naţional “Fii avocat în şcoala ta!”.

Scopul proiectului “Fii avocat în şcoala ta!” este de a sprijini tinerii pentru ca aceştia să poată reacţiona adecvat la problemele generaţiei lor. Educaţia juridică timpurie contribuiela sentimentul de apartenenţă la comunitatea şi la culturanaţională.

Este important ca explicând tinerilor situaţii de viaţă care îipreocupă, prin prisma normelor de drept, a consecinţelorjuridice, înseamnă a le da putere să ia decizii informate în plan personal şi profesional, precum şi să acţioneze într-o manierăangajată şi pozitivă în societate.

Un număr de 32 avocaţi voluntari din Baroul Vâlcea si-au propus să desfăşoare activităţi de educaţie juridică in 20 de şcoligimnaziale şi licee din judeţul Vâlcea.

Societatea românească este într-o continuă schimbare, astfel încât orele de educaţie juridică vor fi un adevărat plus în formarea elevilor ca adulţi responsabili.

Proiectul urmăreşte conştientizarea  de către elevi a regulilor sociale de convieţuire, asumarea etică a proceselor decizionale, înţelegerea precoce a consecinţelor juridice ale actelor şi faptelor cu semnificaţie juridică.

Proiectul “ Fii avocat în şcoala ta!” este structurat pe 5 teme, respectiv:

1. “ Fii avocat în şcoala ta!”- Mic ghid de orientareprofesională- Informaţii despre profesiile juridice, rolul fiecărui profesionist al Dreptului, organizarea judiciară, etc.

2. Ce însemnă sa fii liber? – “Libertatea mea se termină unde incepe libertatea ta”- Distincţia dintre normele juridice şi alte norme care se respectă într-o societate, punând accent pe consecinţele nerespectarii acestora;- Distincţia între formele răspunderii juridice, cu accent pe răspunderea civilă delictuală, abuzul de drept;- Despre bullying şi alte agresiuni.

3. “FII COOL, fără să fii Penal”- Infracţiunile de violenţă. Infracţiunile care vizează patrimoniul

4. “FII COOL, fără să fii Penal”- Infracţiunile privitoare la viaţa sexuală. Infracţiunile legate de droguri

5. “FII COOL, fără să fii Penal”- Infracţiunile informatice

Suntem preocupaţi de extinderea colaborării cu cât maimulte şcoli din judeţ, diversificarea paletei de teme ce vor fi abordate, având convingerea fermă că astfel de acţiuni sunt înbeneficiul elevilor vâlceni şi al comunităţii pe termen lung.