Reînnoirea permisului auto: lista afecțiunilor ce pot conduce la anularea dreptului de a conduce o mașină

Dacă perioada de valabilitate a permisului auto a expirat trebuie parcurse câteva etape pentru a…

Dacă perioada de valabilitate a permisului auto a expirat trebuie parcurse câteva etape pentru a obține un nou document valabil.

Primul pas necesar pentru schimbarea permisului de conducere constă în efectuarea controlului medical și aici pot să apară o serie de probleme.

Ce afecțiuni pot lăsa un șofer fără permis

În primul rând trebuie să știm că în România șoferii autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE sunt încadrați în Grupa 1, iar conducătorii vehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E sunt încadrați în grupa 2.

Și pentru că cele mai multe permise de la noi sunt deținute de șoferii din Grupa 1 vom analiza toate problemele de ordin medical pe care le pot întâmpina atunci când doresc să-și reînnoiască permisul de conducere.

Așa cum spuneam există o serie de proceduri ce trebuie urmate de șoferi atunci când trebuie să-și schimbe permisul de conducere auto și cea mai importantă etapă presupune efectuarea controlului medical.

Investigațiile medicale necesare pentru obținerea sau schimbarea permisului de conducere sunt următoarele: control medicină internă, control ORL, control oftalmologie, control ortopedie, control neurologie și control psihiatrie.

Aceste controale se efectuează în aceeași zi și dacă totul este în regulă se eliberează pe loc și fișa medicală necesară pentru schimbarea permisului de conducere.

Categoriile de verificare

Ordinul Ministerului Sănătății 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul stabilește parametrii de verificare pentru șoferi.

Iată cum apar aceste norme în acest ordin:

Vederea

1.Toți solicitanții unui permis de conducere trebuie să se supună unui examen corespunzător pentru a se asigura că au acuitatea vizuală necesară pentru conducerea unui autovehicul.

Dacă există motive de îndoială cu privire la acuitatea vizuală a solicitantului, acesta este examinat de o unitate de asistență medicală autorizată. La examinarea respectivă se acordă o atenție deosebită următoarelor:

a) acuitatea vizuală;
b) câmpul vizual;
c) capacitatea vizuală în condiții de luminozitate redusă;
d) sensibilitatea la lumină puternică și contraste;
e) diplopia;
f) alte afecțiuni oculare care periclitează conducerea în condiții de siguranță.

În cazul conducătorilor auto și al candidaților la obținerea permisului de conducere a unui autovehicul prevăzut în grupa 1, permisul poate fi acordat în “condiții excepționale” atunci când standardele de câmp vizual și de acuitate vizuală nu pot fi respectate; în aceste cazuri, conducătorul auto și candidații la obținerea permisului de conducere a unui autovehicul trebuie să se supună unui examen medical efectuat de o unitate de asistență medicală autorizată.

Foarte important de reținut:

Persoanele care solicită un permis de conducere sau reînnoirea acestui permis trebuie să aibă o acuitate vizuală binoculară, dacă este necesar, cu lentile de corecție, de cel puțin 0,5, când se utilizează ambii ochi.

În plus, câmpul vizual orizontal trebuie să fie de cel puțin 120 de grade, extensia trebuie să fie de cel puțin 50 de grade la stânga și la dreapta și de 20 de grade ascendent și descendent. Nu trebuie să existe deficiențe pe o rază de 20 de grade față de axul central.

Auzul

Solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari.

Pentru solicitanții care prezintă hipoacuzie cu sau fără corecție protetică, după caz, și care solicită permis auto pentru grupa 1 se eliberează avizul apt/apt condiționat, cu recomandarea echipării autovehiculului potrivit prevederilor de mai sus.

Handicap locomotor

Reamintim – aceste prevederi se aplică șoferilor din Grupa 1.

Eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere candidaților ori conducătorilor auto cu handicap fizic este posibilă, cu anumite restricții, numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate, acordat în urma evaluării medicale a afecțiunii sau anomaliei respective și, în cazul în care este necesar, a efectuării unui test practic.

De asemenea, avizul acordat trebuie să precizeze ce tip de modificare este necesară la vehicul și dacă respectivul conducător auto trebuie să poarte un dispozitiv ortopedic, în măsura în care proba de verificare a aptitudinilor și comportamentului demonstrează că, utilizând un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasă.

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite pentru orice solicitant care prezintă o afecțiune progresivă, cu condiția ca persoana cu handicap locomotor să fie examinată cu regularitate pentru verificarea capacității de conducere a autovehiculului în deplină siguranță.

În cazul staționării în evoluție a handicapului locomotor, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite fără efectuarea examinărilor medicale periodice.

Boli cardiovasculare

Trebuie să reținem că afecțiunile sau bolile cardiovasculare pot determina o alterare bruscă a funcțiilor cerebrale, care constituie un pericol pentru siguranța rutieră, reprezentând un motiv pentru interzicerea, cu titlu temporar sau permanent, a conducerii unui autovehicul.

În cazul următoarelor afecțiuni cardiovasculare, candidaților sau conducătorilor auto din grupele indicate le pot fi eliberate sau reînnoite permisele de conducere auto numai după ce afecțiunea în cauză a fost efectiv tratată și sub rezerva avizului eliberat de medicul de specialitate cardiologie.

Iată lista de afecțiuni cardiovasculare: 

 • bradiaritmii
 • tahiaritmii supraventriculare și ventriculare
 • simptome de angină
 • implantare sau înlocuire a unui stimulator cardiac permanent
 • implantare sau înlocuire a unui defibrilator
 • pierdere tranzitorie a stării de conștiență și a tonusului postural
 • sindrom coronarian acut
 • angină stabilă
 • intervenție coronariană percutanată
 • operație de bypass coronarian cu grefă
 • infarct sau accident ischemic tranzitoriu
 • stenoză semnificativă de arteră carotidă
 • diametru maxim al aortei mai mare de 5,5 cm
 • insuficiență cardiacă
 • transplant de cord
 • dispozitiv de asistență cardiacă
 • chirurgie valvulară
 • hipertensiune arterială malignă
 • tensiune arterială grad III
 • cardiopatie congenitală
 • cardiomiopatie hipertrofică fără sincope
 • sindrom de QT lung însoțit de sincope

În cazul următoarelor afecțiuni cardiovasculare, candidaților sau conducătorilor auto din grupele indicate nu li se pot elibera sau reînnoi permisele de conducere:

 • boli vasculare periferice – anevrism aortic toracic și abdominal, atunci când diametrul maxim al aortei este de natură să predispună la un risc semnificativ de ruptură bruscă și, prin urmare, la un risc de apariție a unui eveniment invalidant subit
 • insuficiență cardiacă clasa NYHA IV
 • cardiopatie valvulară însoțită de regurgitare aortică, stenoză aortică, regurgitare mitrală sau stenoză mitrală
 • sindrom Brugada cu episoade de sincopă sau revenire din moarte cardiacă subită

Diabetul zaharat

Un candidat sau un conducător auto care suferă de diabet zaharat și care urmează un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei trebuie să demonstreze că înțelege riscurile hipoglicemiei și că este capabil să țină sub control aceste episoade.

În cazul în care un candidat sau un conducător auto cu diabet zaharat urmează un tratament medicamentos, eliberarea sau reînnoirea permiselor se efectuează numai pe baza avizului medicului diabetolog și, după caz, pe baza unor controale medicale periodice efectuate la intervale de maximum 5 ani; nu se eliberează și nu se reînnoiesc permisele de conducere în cazul candidaților sau conducătorilor auto cu hipoglicemie cronică gravă decât dacă solicitările sunt susținute de un aviz al medicului diabetolog și de efectuarea unor controale medicale periodice.

În cazul hipoglicemiilor cronice grave în timpul orelor de activitate, permisul de conducere auto se eliberează sau se reînnoiește numai după ce au trecut 3 luni de la cel mai recent episod.

Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite în cazuri excepționale, cu condiția ca solicitarea respectivă să fie justificată corespunzător prin aviz medical diabetologic și să facă obiectul unui control medical periodic care să garanteze că persoana în cauză este în continuare capabilă să conducă autovehiculul în siguranță, ținând seama de efectele afecțiunii respective.

Afecțiuni neurologice

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite candidaților sau conducătorilor auto care suferă de afecțiuni neurologice grave, în afara cazului în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat.

 •  Epilepsia

Crizele de epilepsie sau alte tulburări subite ale stării de conștiență constituie un pericol real și grav pentru siguranța rutieră dacă apar la o persoană în timp ce conduce un autovehicul.

Conducătorilor auto cu epilepsie din Grupa 1 trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin 5 ani fără nicio criză.

Dacă persoana suferă de epilepsie, criteriile pentru acordarea/reînnoirea necondiționată a permisului nu sunt întrunite. Autoritatea responsabilă de eliberarea permiselor de conducere trebuie notificată în acest sens.

 • Pierderea conștienței

Pierderea conștienței trebuie evaluată în funcție de riscul de recurență în timpul conducerii.

 • Crize exclusiv în timpul somnului

Solicitantul sau conducătorul auto care nu a avut crize decât în timpul somnului poate fi declarat apt pentru a conduce dacă acest tipar a fost observat pe o perioadă care nu trebuie să fie mai mică decât perioada fără crize necesară în cazul epilepsiei.

Sindromul de apnee în somn de tip obstructiv

Sindromul de apnee moderată în somn de tip obstructiv corespunde unui număr de episoade de apnee și hipopnee pe oră (indice apnee-hipopnee) cuprins între 15 și 29, iar sindromul de apnee severă în somn de tip obstructiv corespunde unui indice de apnee-hipopnee de minimum 30, ambele fiind asociate cu somnolență diurnă excesivă.

Candidații sau conducătorii auto care prezintă sindrom de apnee moderată sau severă în somn de tip obstructiv și care urmează un tratament trebuie să facă obiectul unei examinări medicale periodice, la intervale care să nu depășească 3 ani pentru conducătorii auto din Grupa I.

Tulburări mintale

Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazurile candidaților ori conducătorilor auto care prezintă următoarele afecțiuni:

 • tulburări mintale grave, congenitale sau dobândite ca urmare a unor afecțiuni, traume ori intervenții neurochirurgicale;
 • retard psihic sever;
 •  probleme comportamentale grave datorite vârstei sau tulburări grave ale capacității de judecată, comportament ori adaptabilitate.

Sunt exceptate situațiile în care solicitările sunt însoțite de avizul medical autorizat și, dacă este necesar, de controale medicale periodice.

Alcoolul

Pentru candidații și conducătorii auto din Grupa 1, permisele de conducere nu se eliberează sau nu se reînnoiesc în cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile să se abțină de la consumul de alcool atunci când conduc.

După o perioadă de abstinență dovedită și numai cu condiția existenței unui aviz medical autorizat, precum și a unor controale medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite candidaților ori conducătorilor auto care au fost dependenți de alcool.

Droguri și medicamente

Pentru candidații și conducătorii auto din Grupa 1, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor dependente de substanțe psihotrope, sub orice formă, care pot limita capacitatea lor de a conduce în siguranță în cazul în care cantitățile absorbite sunt atât de mari încât au efecte negative asupra conducerii.

Afecțiuni renale

Pentru candidații și conducătorii auto din Grupa 1, permisele de conducere pot fi eliberate sau reînnoite în cazul persoanelor cu insuficiență renală gravă, numai pe baza unui aviz medical autorizat și cu condiția efectuării unor controale medicale periodice.