Elevii înving Ministerul Educației la Curtea Constituțională! Transportul trebuie să fie gratuit!

Astăzi, 31 ianuarie 2023, Curtea Constituțională a României a declarat Ordonanța de Urgență a Guvernului…

Astăzi, 31 ianuarie 2023, Curtea Constituțională a României a declarat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2021 ca fiind neconstituțională, urmare a excepțiilor formulate de către Asociația Vâlceană a Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Elevilor din București-Ilfov, precum și a excepției invocate direct de către Avocatul Poporului. Prin această ordonanță de urgență, gratuitatea elevilor la serviciile publice de transport a fost blocată, iar decontarea cheltuielilor cu serviciile de transport care nu sunt servicii publice a fost drastic limitată, la mai bine de o treime, fapt ce a favorizat abandonul școlar și excluziunea socială.

În anul 2021, fostul ministru Sorin Mihai Cîmpeanu a promovat această ordonanță, care a fost aplicată atât în anul școlar 2020-2021, cât și în anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. În ciuda demersurilor efectuate de asociațiile de elevi, Ministerul Educației a continuat să refuze respingerea acestei ordonanțe de urgență în Parlament și a continuat să o susțină, deși existau de neconstituționalitate invocate atât direct cât și în cadrul unor procese pe rolul instanțelor judecătorești.

Curtea Constituțională a reținut că nu s-a putut face dovada solicitării avizului din partea Consiliului Economic şi Social încălcându-se prevederile art.l alin.(3) și (5), coroborate cu cele ale art. 141 din Constituție, cu consecința neconstituționalității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 în ansamblul său. Urmează să vedem în motivarea deciziei dacă au fost reținute și alte argumente pentru neconstituționalitatea ordonanței.

Guvernul României, într-un gest de aroganță și sfidare, a decis să adopte o nouă ordonanță cu prevederi cvasi-similare, cu o săptămână înainte de pronunțarea CCR de pe 24 noiembrie. În acest context, decizia CCR nu va produce efecte TOTALE, însă în contextul reținerii argumentelor de fond, se creează premisele constatării neconstituționalității noii ordonanțe. De asemenea, noua ordonanță de urgență, OUG nr. 168/2022, nu a înlocuit total prevederile OUG nr. 50/2021.

Pentru obținerea acestei victorii, asociațiile de elevi au fost asistate juridice sau reprezentate de următorii avocați: Alexandru Bajdechi din Baroul București, care a redactat excepția de neconstituționalitate, concluziile și a pregătit întreaga strategie de combatere a ordonanței de urgență, respectiv Ioana Rădescu, avocat în Baroul Vâlcea, care a asigurat reprezentarea juridică a Asociației Vâlcene a Elevilor în fața Curții de Apel Pitești.