Peste 2.400 de elevi din Vâlcea vor susține examenul de Bacalaureat

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, începe luni, 26 iunie, cu proba scrisă la Limba și…

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, începe luni, 26 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 27 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, miercuri, 28 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării iar pe 29 iunie, limba materne. La Vâlcea, examenul este organizat în 11 centre.

Pentru susținerea probelor s-au înscris 2403 de candidați din Vâlcea, dintre care 2074 de candidați din promoția curentă, respectiv 329 de candidați din promoțiile anterioare. 

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 iulie (până la ora 12:00). Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.