1813 persoane angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, în primul semestru al anului 2023 

În primul semestru al anului 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a…

În primul semestru al anului 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Vâlcea au fost încadrate în muncă 1813 persoane, dintre care 872 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 30 iunie 2023,515 erau șomeri indemnizați, 1216 șomeri neindemnizați, iar 82 erau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (altele decât șomerii ne/indemnizați).

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 873 au peste 45 de ani, 237 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 308au între 25 și 35 de ani (56 tineri NEET cu vârsta între 25 – 30 ani), iar 395 sunt tineri sub 25 de ani (din care 163 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 801 provin din mediul urban, iar  1012 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii profesionale (658), urmate de cele cu studii liceale și postliceale  (659). Numărul celor cu studii gimnaziale/primare sau fără studii este de 296, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 200.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 423 persoane fac parte din categoria celor greu și foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primul semestru al anului 2023, numărul persoanelor noi intrate în evidenţa AJOFM Vâlcea, care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3532 de persoane.

Comunicat de presă