Străzi reabilitate și iluminat public modern în stațiunea Călimănești – Căciulata

Investiții de anvergură în stațiunea Călimănești – Căciulata, o stațiune ce este din ce în…

Investiții de anvergură în stațiunea Călimănești – Căciulata, o stațiune ce este din ce în ce mai căutată de turiști. Două proiecte importante cu fonduri europene au fost implementate recent, fiind vorba despre reabilitarea rețelei urbane de drumuri și modernizarea sistemului de iluminat public. Ambele investiții, deosebit de importante pentru creșterea calității vieții locuitorilor din Călimănești, au fost realizate cu fonduri europene în cadrul unor proiecte implementate de Primăria Călimănești prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Cei aproximativ 8.000 de locuitori ai orașului Călimănești, dar și miile de turiști care vin an de an în stațiune beneficiază acum, după implementarea proiectelor, de o infrastructură stradală reabilitată. Astfel, un număr de 34 de străzi din stațiunea Călimănești-Căciulata au fost modernizate, prin lucrări de asfaltare, amenajarea trotuarelor și realizarea de rigole pentru preluarea apelor pluviale.

Infrastructura rutieră modernizată și reabilitată prin acest proiect asigură acum premisele necesare pentru dezvoltarea zonei. Îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru populația din zonă și pentru vizitatori contribuie la creșterea economică și a turismului printr-un acces mai facil la obiectivele turistice și culturale.

Proiectul implementat de Primăria orașului Călimănești a avut o valoare totală de 20,1 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 19,4 milioane de lei, iar investițiile au fost derulate în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Un alt proiect important derulat de autoritățile locale din Călimănești prin POR 2014-2020 a vizat modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea de corpuri de iluminat cu LED și utilizarea de surse de energie regenerabilă, cum sunt panourile fotovoltaice. Investiția a urmărit creșterea eficienței energetice a sistemului, precum și reducerea consumului de energie electrică, generând economii la bugetul local.

Astfel, a fost extinsă rețeaua de iluminat în zonele cu deficiențe, a fost refăcut un tronson de rețea de pe Calea lui Traian (drumul european E81) și a fost implementat un sistem de telegestiune care asigură optimizarea consumului și controlul întregului sistem, permițând accesul în timp real la parametrii de funcționare a rețelei. De asemenea, trecerile de pietoni și curțile interioare ale blocurilor au fost iluminate cu sisteme cu alimentare bazată pe panouri fotovoltaice. 

În total, au fost iluminați peste 51 km de drumuri publice, au fost montați 238 de stâlpi de diferite tipuri și au fost instalate 1.638 de corpuri de iluminatcu surse LED. Investiția este foarte importantă pentru creșterea siguranței în trafic și a cetățenilor, contribuind la reducerea infracționalității.

Proiectul derulat de Primăria orașului Călimănești a avut o valoare totală de 11,4 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă de 11,1 milioane de lei, iar investițiile au fost implementate în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbonPrioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelorOperațiunea C – Iluminat public.