Directorul CAS Vâlcea cere “respectarea standardelor de calitate pentru serviciile medicale acordate”

„Avem nevoie de transparență, eficiență în tot ceea ce facem, dar și de o comunicare…

Avem nevoie de transparență, eficiență în tot ceea ce facem, dar și de o comunicare deschisă. Doar așa putem construi un sistem de sănătate eficient și modern în județul Vâlcea”, par a fi pilonii activității echipei manageriale de la CAS Vâlcea, așa cum ne-a declarat directorul general al instituției, ec. Alin Voiculeț.

În data de 12 octombrie 2023, prin intermediul platformei online Zoom, conducerea CAS Vâlcea a organizat întâlniri cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, furnizori aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea.

A devenit o tradiție organizarea acestor întâlniri, scopul principal fiind acela al găsirii, prin dialog, a celor mai bune soluții pentru ca sistemul sanitar local să funcționeze la parametrinormali. Traversăm o perioadă mai grea, cu multe încercări, astfel încât a fost necesară această întâlnire. Am prezentat furnizorilor demersurile întreprinse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru suplimentarea prevederilor bugetare cu scopul de a debloca decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii de familie, medicii specialiști și spitale, medicamente compensate și gratuite și materiale sanitare, inclusiv pentru programele naționale de sănătate și cele care fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, restante sau cu termen de plată în luna septembrie 2023. De asemenea, am reiterat furnizorilor angajamentul ferm al CNAS de a continua dialogul cu toate instituțiile implicate în finanțarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, de a face toate eforturile necesare pentru a face plățile către furnizori cât mai rapid posibil și la timp conform obligațiilor contractuale asumate”, ne-a mai declarat, Alin Voiculeț.

Temele supuse discuțiilor cu furnizorii de servicii medicale au vizat: diseminare, după caz, a modificărilor legislative cu incidență asupra relațiilor contractuale în derulare, urmărindu-se aplicarea unitară a acestor dispoziții legale și stabilirea măsurilor care se impun pentru îmbunătățirea activității furnizorilor de servicii medicale în scopul creșterii calității serviciilor furnizate populației județului Vâlcea.

Conducerea CAS Vâlcea a solicitat furnizorilor o mai mare atenție cu privire la respectarea obligațiilor asumate de aceștia prin contractele încheiate cu CAS Vâlcea, respectarea standardelor de calitate pentru serviciile medicale acordate, atrăgându-se atenția furnizorilor că, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale, furnizorii vor fi sancționați conform legii, obiectivul CAS Vâlcea fiind toleranță zero față de încălcarea obligațiilor contractuale, ne-a mai precizat Alin Voiculeț.