Judecătoria Râmnicu Vâlcea explică de ce a fost refuzată internarea femeii care a distrus peste 25 de mașini în oraș

După articolul publicat de Se întâmplă în Vâlcea cu privire la refuzul de internare provizorie…

După articolul publicat de Se întâmplă în Vâlcea cu privire la refuzul de internare provizorie a femeii care a zgâriat cu cruciuliță de metal peste 25 de mașini în municipiu, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a emis un punct de vedere cu privire la decizia luată de judecătorul de caz. Iată ce spun magistrații:

COMUNICAT DE PRESĂ 

Având în vedere articolul “Judecătoria Rm. Vâlcea a refuzat internarea femeii care a distrus peste 25 de mașini în oraș” publicat la data de 01.02.2024 în publicația online „Se întâmplă în Vâlcea!”, se impune aducerea la cunoștința publică a următoarelor aspecte: Judecătorul decide doar în Iimita procedurii în temeiul căreia este sesizat de către parchet sau de către persoanele interesate. În concret, aşa cum rezultă şi din hotărârea pronunțată, parchetul şi-a întemeiat cererea de internare medicală pe o procedură pentru care legea prevede obligativitatea pentru aceeași unitate de parchet să înainteze judecătorului şi raportul de expertiză din care să rezulte necesitatea luării acestei măsuri, potrivit art. 248 alin. 2 din Codul de procedură penală care prevede următoarele:  

“Propunerea prevăzută la alin. ( I) va fi însoțită de raportul de expertiză medico-legală psihiatrică din care să rezulte necesitatea aplicării măsurii internării medicale provizorii”. 

Parchetul solicitant, faţă de procedura aleasă, nu şi-a îndeplinit obligaţia care îi incumbă, potrivit legii, deşi a fost acordat un termen în acest sens de către judecător, împrejurări rezultate din hotărârea pronunţată. Prin urmare, soluţia de respingere a cererii parchetului a fost emisă în conformitate cu dispoziţiile legale consemnate de altfel în hotărârea pronunţată. Subliniem că tot legea prevede, însă, în mod clar, previzibil şi accesibil, de exemplu în cuprinsul art. 184 alin 6 şi 7 din Codul de procedură penală, posibilităţi de internare şi în cazul în care suspectul sau inculpatul refuză efectuarea expertizei, la care se face trimitere şi în hotărâre, însă judecătorul nu a fost sesizat în acest sens de către parchet și nu putea dispune în afara limitelor sesizării. Când şi dacă va fi sesizat în temeiul unei proceduri în mod real aplicabile speţei, atunci judecătorul va analiza şi dispune în acelaşi mod consecvent cu rigorile legii.

Purtător de cuvânt,

jud. MARIUS ALEXANDRU LUMINEANU 


Articolul nostru îl puteți citi aici: