53 de străini în situații ilegale, depistați în Vâlcea

În cursul anului 2023, polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Vâlcea au asigurat managementul șederii…

În cursul anului 2023, polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Vâlcea au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 2.886 de persoane, dintre care 2.482 din state terțe și 404 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost înregistrate 1.262 de cereri de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați. 53 de străini aflați în situații ilegale au fost depistați, fiind emise 39 de decizii de returnare. Polițiștii de imigrări au aplicat 194 de sancțiuni contravenționale în valoare de 110.100 de lei.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al Județului Vâlcea, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 2.886 de persoane, dintre care 2.482 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova, Egipt, Nepal, Sri Lanka, Turcia și 404 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Spania și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă, au fost primite 16 invitații, dintre care 12 au fost soluţionate pozitiv, iar 4 au fost respinse. Acestea au fost depuse pentru străini din Iordania, Egipt, Siria, Maroc, Libia, și Indonezia.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 1.627 de permise de ședere, dintre care 1.619 pentru ședere temporară și 8 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 87 de certificate de înregistrare și 15 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

În perioada analizată au fost înregistrate 1.262 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 911 avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, iar 351 de cereri au fost respinse.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 184 de acțiuni, controale și verificări în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 53 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai
întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 39 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. O persoană a fost îndepărtată sub escortă de pe teritoriul României, până la punctul de trecere al frontierei, iar în 13 situații străinilor li s-a reglementat șederea în România.

Totodată, au fost aplicate 194 de sancțiuni contravenționale în valoare de 110.100 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.