Primăria Cernișoara, eforturi susținute pentru realizarea proiectului privind extinderea sistemului de canalizare

Proiectele de modernizare a comunei continuă la Cernișoara. Primarul Dumitru Ciorâcă pregătește intens extinderea sistemului…

Proiectele de modernizare a comunei continuă la Cernișoara. Primarul Dumitru Ciorâcă pregătește intens extinderea sistemului de canalizare în localitate. O bună parte din finanțare pentru acest proiect a fost obținută prin AFM, însă cheltuielile care nu au fost eligibile vor fi suportate din bugetul local. La ședința Consiliului Local de luna trecută, primarul Ciorîcă a suspus spre aprobare un proiect privind “necesitatea și oportunitate aprobării proiectului de hotărâre privind participarea la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate și acordul privind asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM și a cheltuielilor neeligibile, pentru obiectivul de investiții <Extindere sistem de canalizare în Comuna Cernișoara, Județul Vâlcea>”. Ca urmare, s-a aprobat suma de 139.748,97 lei pentru acest obiectiv de investiții.

În cadrul aceleiași ședințe, s-a aprobat și documentația tehnico-economic – DALI pentru proiectil de canalizare, întocmită de S.C. Serenmar Project S.R.L..

Pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, dar și pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, Primăria Cernișoara a primit suma 445.000 lei din partea Consiliului Județean Vâlcea, din fondul constituit potrivit prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2024.