Investiții de amploare la Cernișoara, sub conducerea lui Dumitru Ciorîcă

Primarul comunei Cernișoara, Dumitru Ciorîcă, încheie un mandat fructuos, cu o mulțime de proiecte finalizate,…

Primarul comunei Cernișoara, Dumitru Ciorîcă, încheie un mandat fructuos, cu o mulțime de proiecte finalizate, care au îmbunătățit condițiile de trai ale cetățenilor. Eforturile primarului Dumitru Ciorîcă au dat roade semnificative, beneficiile aduse comunității din Cernișoara fiind însemnate.
Astfel, un proiect de amploare a fost „Eficienţă energetică în comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea”, prin intermediul căruia s-au realizat următoarele: reabilitare termo-energetică Şcoala Gimnazială sat Armăşeşti, comuna Cernişoara; reabilitare termo-energetică Şcoala Gimnazială sat Mădulari, comuna Cernişoara.

Finalizarea proiectului Lucrări de refacere zid de sprijin pe DC 114, pct. Călina, satul Cernișoara, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea” și „Lucrări de punere în siguranță a malurilor pârâului Cernișoara, pct. Puținei” sunt alte obiective de investiții implementate de primarul Ciorîcă.

Alte proiecte sunt: Depunerea documentației, semnarea contractului  de finanțare cu  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și începerea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei de drumuri locale în comuna Cernișoara, județul Vâlcea”, în cadrul Programului național de investiții ,,Anghel Saligny’’,  în cadrul căruia s-au betonat 8,300 km ulițe și s-au  realizat 5 poduri. Depunerea proiectului privind executarea obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Cămin Cultural, punctul Cămin Mădulari, sat Mădulari, comuna Cernișoara” la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, privind executarea obiectivului prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” Depunerea proiectului privind executarea obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi supraetajare sediu primărie, comuna Cernişoara, judeţul Vâlcea’’ la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației privind executarea obiectivului prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” A. Lucrări de reparații și întreținere a drumurilor comunale neasfaltate, pe o lungime de 15 km. Întreținerea și extinderea sistemului de iluminat public stradal
Extinderea sistemului de supraveghere video stradală Dotarea cu mobilier școlar nou și modern a unităților școlare: Şcoala Gimnazială din satul Mădulari, comuna Cernişoara și Şcoala Gimnazială din satul Armăşeşti, comuna Cernişoara

Achiziția de către Unitatea administrativ teritorială Cernișoara, județul Vâlcea, a imobilului Complex Prestări Servicii situat în satul Armășești, Comuna Cernișoara
Stabilirea, organizarea și sărbătorirea Zilei Comunei Cernișoara, în a treia duminică din luna august Sărbătorirea evenimentului „Nunta de Aur”, pentru cetățenii comunei Cernișoara. Realizarea unui puț de adâncime la Școala Gimnazială din satul Mădulari, în parteneriat cu Fundația Comunitară Vâlcea
Implementarea proiectului „HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, pentru serviciile sociale acordate cetățenilor. Reabilitarea grădiniței din satul Cernișoara, comuna Cernișoara, în parteneriat cu Fundația Comunitară Vâlcea.