În atenția firmelor din Vâlcea: Ce obligaţii au angajatorii pe vreme caniculară!

În perioada 20 iunie – 09 septembrie 2022, pe teritoriul României se pot manifesta temperaturi ridicate extreme. In acest sens, ITM Vâlcea anunță acţiuni de de verificare a modului în care sunt respectate prevederile O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă

În sensul prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, prin temperaturi ridicate extreme se înțelege temperaturile exterioare ale aerului care depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel, respectiv când indicele temperatură – umiditate depășește pragul valoric de 80. Acestea sunt temperaturile monitorizate și certificate de către Administrația  Națională de Meteorologie, care are obligația de a comunica zonele în care se ating astfel de praguri valorice sau prognozează atingerea sau depășirea lor. 

În perioada cu temperaturi ridicate extreme, conform prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 99/2000, angajatorii sunt obligați să ia următoarele măsuri minimale pentru:

–  ameliorarea condițiilor de muncă a lucrătorilor care lucrează în aer liber:• reducerea intensitatii şi ritmului activităţilor fizice;• asigurarea ventilației la locurile de muncă;• alternarea efortului dinamic cu cel static;• alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

–  menţinerea stării de sănătate a tuturor angajaţilor:• asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;• asigurarea echipamentului individual de protecţie;• asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condițiile mai sus-menționate, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, vor lua, după caz, următoarele măsuri:

a) reducerea duratei zilei de lucru;

b) eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11:00 şi după ora 17:00, în perioada cu temperaturi ridicate extreme;

c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

În situația reducerii duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activității, conform prevederilor art. 7 din O.U.G. nr. 99/2000, angajatorii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, vor stabili modalităţile de recuperare a timpului nelucrat şi modalităţile de plată, astfel: 

   – prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activităţii, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior;

   – fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activităţii, dar cu acordarea drepturilor salariale proporţional cu timpul efectiv lucrat.

Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme angajatorul trebuie să ia lua următoarele măsuri:o asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;o asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;o trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

În perioada 20.06.2022 – 09.10.2022, când pe teritoriul județului Vâlcea sunt atinse pragurile valorice de temperaturi ridicate extreme sau sunt prognozate atingerea sau depășirea lor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea va desfășura acțiuni de verificare și control privind modul în care angajatorii aplică prevederilor O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

foto: playtech.ro