3,39 milioane de lei pentru alocația de hrană a pacienților internați în spitalele din Vâlcea

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea va aloca peste 4,39 milioane de lei celor…

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea va aloca peste 4,39 milioane de lei celor 6 spitale din județ pentru acoperirea alocației de hrană pacienților internați. Această sumă va acoperi necesitățile până la sfârșitul anului 2022.

Ministerul Sănătății a stabilit ca, începând cu 1 iunie 2022, majorarea nivelului alocației de hrană în unitățile sanitare publice, pe categorii de pacienți sau însoțitorii acestora. Astfel, a fost stabilit la 22 lei, respectiv la 33 lei/bolnav internat/zi pentru anumite categorii de pacienți spitalizați – bolnavi TBC, hepatită, neoplazici, diabet, arși – copii și adulți.

Cheltuielile aferente alocației de hrană în unitățile sanitare publice se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, CAS Vâlcea urmând a deconta lunar, pe bază de documente justificative și raportat la numărul de zile de spitalizare aferente cazurilor internate în regim de spitalizare continuă, suma lunară corespunzătoare alocației de hrană.

Cine beneficiază de alocație de hrană ?

De alocația de hrană beneficiază toți pacienții internați în regim de spitalizare continuă (adulți sau copii) și însoțitorii acestora (prin însoțitor se înțelege persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani sau însoțitorul persoanei cu handicap grav sau accentuat internată, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată).

Mai trebuie precizat faptul că, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, și de alocația de hrană de 22 lei, respectiv 33 lei/bolnav internat/zi.

Cuantumul alocației de hrană se actualizează în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. Alocația de hrană poate fi suplimentată prin decizia consiliului de administrație al fiecăreia dintre cele 6 unități sanitare publice de pe raza județului Vâlcea prin identificarea altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractul încheiat cu CAS Vâlcea și de la bugetul de stat.