Firmele de curierat din Vâlcea, controlate de ITM

Pe parcursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vâlcea susține că a efectuat ample acţiuni de…

Pe parcursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vâlcea susține că a efectuat ample acţiuni de conştientizare și control vizând modul de respectare a prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul en gros și en detail.

Obiectivele acțiunii au fost:

– diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din acest domeniu; 

– creşterea  gradului  de  conştientizare  a  angajatorilor  şi  a  lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii accidentelor de muncă; 

– eliminarea  neconformităţilor  constatate  în  domeniul  securităţii  şi  sănătăţii  în  muncă  în activitățile de curierat. 

În urma acestor acțiuni, au fost efectuate controale la un număr de 8 unităţi economice din domeniul activităților de poștă și curierat – cod CAEN 5320, unde își desfășurau activitatea un număr de 619 lucrători. La cele 8 unități controlate au fost constatate 16 neconformităţi pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate și au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, din care 15 avertismente și 1 amendă în valoare de 10.000 lei.